Εξίσωση β βαθμού
ΕΚΠ
ΜΚΔ
,
AUTO
Παραγ. αριθμού
ημ
ημ-1
συν-1
εφ-1
sinh
συν
εφ
π
Διαιρέτες αριθμού
cosh
tanh
sinh-1
cosh-1
tanh-1
ex
ln
loga
x!
 x 
x2
xy
AC
C
(
1
2
3
+
)
4
5
6
DEG
7
8
9
×
More
0
.
=
/
  
Share
  

Το προηγούμενο κομπιουτεράκι (ελάχιστα διαφορετικό), θα το βρείτε εδώ: calculator.gr

Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι

Online κομπιουτεράκι https://www.kompiouteraki.gr για τα μαθήματα του σχολείου που απαιτούν πράξεις με δυνάμεις, ρίζες, λογαρίθμους, εκθετικές και τριγωνομετρικές. Βρείτε Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ), Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ), και επιλύστε Δευτεροβάθμιες Εξισώσεις. Οι συναρτήσεις δεν χρειάζονται παρενθέσεις (δείτε παρακάτω, το τελευταίο παράδειγμα), εκτός αν χρειαστεί να δηλώσουμε τάξη ρίζας ή βάση λογαρίθμου. Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή μη εκτέλεσης των πράξεων, καθώς και την επιλογή να εργαστείτε με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή συνδυαστικά.

 

Πως χρησιμοποιούμε το Κομπιουτεράκι, Παραδείγματα

Θα δώσουμε παραδείγματα, ποια πλήκτρα πρέπει να πατήσουμε και με ποια σειρά για να υπολογίσουμε την αριθμητική παράσταση που φαίνεται δεξιά. Προσέξτε ότι οι συναρτήσεις δεν χρειάζονται παρενθέσεις κι αυτό κάνει το κομπιουτεράκι πολύ εύκολο στη χρήση του.

π
η σταθερά $π \approx 3.14$
 x 
9
Πως υπολογίζουμε μία τετραγωνική ρίζα $\sqrt{9} = 3$
5
x2
Πως υπολογίζουμε ένα τετράγωνο $5^{2} = 25$
ex
4
Πως υπολογίζουμε την τιμή μιας εκθετικής συνάρτησης $e^{4} = 54.598150033144236$
ln
5
Πως υπολογίζουμε έναν φυσικό λογάριθμο $\ln(5) = 1.6094379124341003$
4
x!
Πως υπολογίζουμε ένα παραγοντικό $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
More
ημ-1
1
$\sin^{-1}(1) = 90^{\circ}$
More
συν-1
1
$\cos^{-1}(-1) = 180^{\circ}$
More
εφ-1
1
$\tan^{-1}(-1) = -45^{\circ}$
3
xy
4
Πως υπολογίζουμε μία δύναμη $3^{4} = 81$
ημ
9
0
Πως υπολογίζουμε ένα ημίτονο $\sin(90^{\circ}) = 1$
εφ
4
5
Πως υπολογίζουμε μία εφαπτομένη $\tan(45^{\circ}) = 1$
συν
6
0
Πως υπολογίζουμε ένα συνημίτονο $\cos(-60^{\circ}) = 0.5$
loga
1
0
0
Πως υπολογίζουμε έναν δεκαδικό λογάριθμο $\log_{10}(100) = 2$
loga
(
8
,
2
)
Πως υπολογίζουμε έναν λογάριθμο με βάση 2, $\log_{2}(8) = 3$
ΜΚΔ
2
4
,
3
6
Πως υπολογίζουμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη ΜΚΔ(24,36)=12
ΕΚΠ
3
,
4
,
6
Πως υπολογίζουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο ΕΚΠ(3,4,6) = 12.
Παραγ. αριθμού
1
2
6
Αναλύουμε ακέραιο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων $126 = 2 \cdot 3^{2}\cdot 7$.
Διαιρέτες αριθμού
5
0
Πως βρίσκουμε τους διαιρέτες του 50: 1,2,5,10,25,50
Εξίσωση β βαθμού
1
,
3
,
2
Πως επιλύουμε τη Δευτεροβάθμια Εξίσωση $x^2-3x+2=0$. Ρίζες $1, 2$.
συν
ln
εφ
εφ-1
συν
ln
συν
ημ
ημ
0
Δεν χρειαζόμαστε παρενθέσεις $\cos(\ln(\tan(\tan^{-1}(\cos(\ln(\cos(\sin(\sin(0))))))))) = 1$

Online Επιστημονικά Κομπιουτεράκια και Αριθμομηχανές

Calculator.gr Online Αριθμομηχανή με μιγαδικούς αριθμούς, πολικής και καρτεσιανής μορφής, ΕΚΠ, ΜΚΔ, επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων τόσο με πραγματικούς όσο και με μιγαδικούς συντελεστές, φυσικές σταθερές.

arithmomixani.gr Online απλή Αριθμομηχανή για την εκτέλεση βασικών πράξεων και τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων με δυνάμεις και ρίζες.

kompiouteraki.gr Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι υπολογίζει ΕΚΠ, ΜΚΔ, επιλύει δευτεροβάθμιες εξισώσεις και εκτελεί εκθετικές, λογαριθμικές και τριγωνομετρικές πράξεις.

kompioyteraki.gr Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι βρείτε ΕΚΠ και ΜΚΔ, τις ρίζες εξισώσεων δευτέρου βαθμού και κάντε πράξεις με τριγωνομετρικούς αριθμούς, λογαρίθμους δυνάμεις και ρίζες.

Informatics.gr Online μετατροπή αριθμού μεταξύ δύο οποιονδήποτε συστήματος αρίθμησης μεταξύ των οποίων το δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό, δεκαεξαδικό αλλά και αριθμητικά συστήματα οποιασδήποτε βάσης εσείς θέλετε, ακόμη και την βάση του λατινικού συστήματος αρίθμησης.

Calculators.gr Online επιστημονικό κομπιουτεράκι, υπολογίζει ολοκληρώματα και παραγώγους, υποστηρίζει μιγαδικούς, συναρτήσεις στατιστικής, κατανομές, πίνακες, διανύσματα, ειδικές συναρτήσεις, μετατροπές βάσεων, φυσικές σταθερές, αλγεβρικά αναπτύγματα, επίλυση γραμμικών συστημάτων.