1st
2nd
MC
x→M
MR
rad
x-1
ex
ln
loga
x!
 x 
n x 
ημ
συν
εφ
x2
xy
ΕΚΠ
ΜΚΔ
,
ημ-1
συν-1
εφ-1
%
ΦΠΑ %
sinh
cosh
tanh
mod
rand
sinh-1
cosh-1
tanh-1
nCr
nPr
+/−
1
2
3
+
(
4
5
6
)
7
8
9
×
AC
C
0
.
=
÷

Μία ισχυρότερη αριθμομηχανή, θα βρείτε εδώ: arithmomixani.gr

Ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε το περιηγητή ιστού (browser) για να λειτουργήσει η αριθμομηχανή.

Κομπιουτεράκι

Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι, βρίσκει Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ), Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ), υπολογίζει ΦΠΑ, ποσοστά, έχει μνήμη, παρενθέσεις, παράγει τυχαίους αριθμούς και δουλεύει τόσο με μοίρες όσο και με ακτίνια. Υπολογίζει δυνάμεις, ρίζες, παραγοντικό, λογαρίθμους κάθε βάσης, κάνει πράξεις με ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη, με τις αντίστροφές τους αλλά και τις αντίστοιχες υπερβολικές. Χρησιμοποιήστε το κόμμα για να εισάγετε μία σειρά αριθμών, με κόμμα ανάμεσά τους, που θα τους χρησιμοποιήσετε στην εύρεση του ΕΚΠ και του ΜΚΔ.

 

Τριγωνομετρικές Πράξεις

rad
Επιλέξτε μονάδα μέτρησης γωνιών και τόξων μεταξύ ακτινίων, μοιρών και βαθμών.  
ημ
0
9
$\sin(90^{\circ})=1$.  
συν
+/−
5
4
$\cos(-45^{\circ})=0.7071067811865474$.  

 

Παραδείγματα ΦΠΑ με το κομπιουτεράκι

=
ΦΠΑ %
0
2
+
8
$8+20 \% = 9.6$  
=
ΦΠΑ %
0
2
6
.
9
$9.6-20 \% = 8$  
=
8
×
ΦΠΑ %
0
2
$20 \% \cdot 8 = 1.6$  
=
)
ΦΠΑ %
0
2
+
1
(
÷
6
.
9
$\frac{9.6}{1+20 \%} = 8$  
=
ΦΠΑ %
5
+
0
6
$60+5 \% = 63$  
=
ΦΠΑ %
5
3
6
$63-5 \% = 60$  
=
0
6
×
ΦΠΑ %
5
$5 \% \cdot 60 = 3$  
=
)
ΦΠΑ %
5
+
1
(
÷
3
6
$\frac{63}{1+5 \%} = 3$  
=
ΦΠΑ %
0
8
+
0
3
$30+80 \% = 54$  
=
ΦΠΑ %
0
8
4
5
$54-80 \% = 30$  
=
0
3
×
ΦΠΑ %
0
8
$80 \% \cdot 30 = 24$  
=
)
ΦΠΑ %
0
8
+
1
(
÷
4
5
$\frac{54}{1+80 \%} = 24$  

 

Παραδείγματα ποσοστών τοις εκατό με το κομπιουτεράκι

=
%
5
2
+
8
$8+25 \% = 10$  
=
%
5
2
0
1
$10 - 25 \% = 7.5$  
=
8
×
%
5
2
$25 \% \cdot 8 = 2$  
=
0
7
×
%
4
2
$24 \% \cdot 70 = 16.8$  
=
%
2
1
×
9
$9 \cdot 12 \% = 9.72$  
=
%
0
2
÷
0
4
$\frac{40}{20 \%} = 5$  

 

Βασικές Πράξεις και υπολογισμός ΕΚΠ και ΜΚΔ

ΜΚΔ
6
9
,
6
3
,
4
2
GCD$(24,36,96) = 12$  
ΕΚΠ
8
1
,
5
1
,
2
1
LCM$(12,15,18) = 180$  
=
7
mod
0
3
$30$ mod $7 = 2$  
x!
7
$7! = 5040$  
=
4
2
+
1
4
$41+24 = 65$  
=
7
4
+
+/−
5
1
$-15+47 = 32$  
=
1
5
7
$7-51 = -44$  
=
+/−
2
9
+/−
6
$-6-(-92) = 86$  
=
1
5
×
1
3
$31 \cdot 51 = 1581$  
=
7
4
×
+/−
5
1
$-15 \cdot 47 = -705$  
=
0
1
÷
+/−
7
$\frac{-7}{10} = -0.7$  
=
+/−
1
2
÷
3
6
$\frac{63}{-21} = -3$  
=
x2
4
÷
+/−
8
×
+/−
5
+
+/−
2
$-2+\frac{(-5) \cdot (-8)}{4^2} = 0.5$  
=
 x 
6
1
5
n x 
)
x2
3
+
3
xy
+/−
2
(
×
5
$5 \cdot \sqrt[5]{(-2)^3+3^2}-\sqrt{16} = 1$  
=
 x 
)
x2
)
3
÷
2
(
1
(
÷
1
$\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}}=1.3416407864998738$  

 

Εκθετικές πράξεις και ν-οστές ρίζες

x-1
5
2
$25^{-1}=\frac{1}{25} = 0.04$  
ex
1
.
0
$e^{0.1} = 1.1051709180756477$  
x2
2
1
$12^2 = 144$  
 x 
5
2
2
$\sqrt{225}=15$  
=
0
1
n x 
4
2
0
1
$\sqrt[10]{1024}=2$  
=
4
xy
3
$3^4 = 81$  

 

Πράξεις με λογαρίθμους

ln
7
$\ln(7) = 1.9459101490553132$  
=
3
loga
1
8
$\log_{3}(81) = 4.000000000000001$  

 

Κοινές Λειτουργίες

MC
Διαγραφή όλων των δεδομένων της μνήμης.  
x→M
Αποθήκευση στη μνήμη, όσων βλέπουμε στην οθόνη.  
MR
Εμφάνηση των δεδομένων της μνήμης.  
C
Ακύρωση μόνο της τελευταίας εισαγωγής και καθαρισμός της οθόνης.  
AC
Ακύρωση όλων των προηγούμενων ανεκτέλεστων πράαξεων και καθαρισμός της οθόνης.  
=
Εκτέλεση όλων των ανεκτέλεστων πράξεων και εμφάνιση του αποτελέσματος.  

Online Calculators

Online Επιστημονικές Αριθμομηχανές με μιγαδικούς αριθμούς, πίνακες, ειδικές συναρτήσεις, φυσικές σταθερές, στατιστική, κατανομές, ολοκληρώματα και παραγώγους.