ΜΚΔ
ΕΚΠ
Εξίσωση β βαθμού
,
AUTO
π
ημ
συν
εφ
Παραγ. αριθμού
x-1
ex
ln
loga
x!
 x 
x2
xy
AC
C
(
1
2
3
+
)
4
5
6
DEG
7
8
9
×
EE
0
.
=
/
  
Share

Το προηγούμενο κομπιουτεράκι (ελάχιστα διαφορετικό), θα το βρείτε εδώ: calculator.gr

Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι

Online κομπιουτεράκι για τα μαθήματα του σχολείου που απαιτούν πράξεις με δυνάμεις, ρίζες, λογαρίθμους, εκθετικές και τριγωνομετρικές. Βρείτε Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο και Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη, ακόμη επιλύστε Δευτεροβάθμιες Εξισώσεις. Η παρένθεση που ακολουθεί τις συναρτήσεις είναι προαιρετική, εκτός αν χρειαστεί να δηλώσουμε τάξη ρίζας ή βάση λογαρίθμου. Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή μη εκτέλεσης των πράξεων, καθώς και την επιλογή να εργαστείτε με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή συνδυαστικά. Για να δηλώσετε προτεραιότητα στις πράξεις χρησιμοποιήστε μόνο παρενθέσεις, όχι αγκύλες ή άγκιστρα.
Το κομπιουτεράκι δεν θα εκτελέσει τις πράξεις, αν γράψετε: $\boxed{1+[(2+3)+4]}$      $\boxed{\color{blue}1+((2+3)+4)}$ 

 

Πως χρησιμοποιούμε το Κομπιουτεράκι

Θα δώσουμε από ένα παράδειγμα για τον τρόπο που δουλεύουν τα πλήκτρα και τι δουλειά εκτελεί το καθένα. Προσέξτε ότι οι συναρτήσεις δεν χρειάζονται παρενθέσεις.

π
η σταθερά $π \approx 3.14$
 x 
9
Πως υπολογίζουμε μία τετραγωνική ρίζα $\sqrt{9} = 3$
5
x2
Πως υπολογίζουμε ένα τετράγωνο $5^{2} = 25$
ex
4
Πως υπολογίζουμε την τιμή μιας εκθετικής συνάρτησης $e^{4} = 54.598150033144236$
ln
5
Πως υπολογίζουμε έναν φυσικό λογάριθμο $\ln(5) = 1.6094379124341003$
4
x-1
Πως υπολογίζουμε τον αντίστροφο ενός αριθμού $4^{-1} = \frac{1}{4} = 0.25$
4
x!
Πως υπολογίζουμε ένα παραγοντικό $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
3
xy
4
Πως υπολογίζουμε μία δύναμη $3^{4} = 81$
ημ
9
0
Πως υπολογίζουμε ένα ημίτονο $\sin(90^{\circ}) = 1$
εφ
4
5
Πως υπολογίζουμε μία εφαπτομένη $\tan(45^{\circ}) = 1$
συν
6
0
Πως υπολογίζουμε ένα συνημίτονο $\cos(-60^{\circ}) = 0.5$
loga
1
0
0
Πως υπολογίζουμε έναν δεκαδικό λογάριθμο $\log_{10}(100) = 2$
loga
(
8
,
2
)
Πως υπολογίζουμε έναν λογάριθμο με βάση 2, $\log_{2}(8) = 3$
ΜΚΔ
2
4
,
3
6
Πως υπολογίζουμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη ΜΚΔ(24,36)=12
ΕΚΠ
3
,
4
,
6
Πως υπολογίζουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο ΕΚΠ(3,4,6) = 12.
Εξίσωση β βαθμού
1
,
3
,
2
Πως επιλύουμε τη Δευτεροβάθμια Εξίσωση $x^2-3x+2=0$. Ρίζες $1, 2$.
3
EE
1
2
Είναι ίσο με $3 \cdot 10^{-12}$ δηλαδή $0.000000000003$
Παραγ. αριθμού
1
2
6
Αναλύουμε ακέραιο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων $126 = 2 \cdot 3^{2}\cdot 7$.

Online Επιστημονικά Κομπιουτεράκια και Αριθμομηχανές

Calculator.gr Online Αριθμομηχανή με μιγαδικούς αριθμούς, πολικής και καρτεσιανής μορφής, ΕΚΠ, ΜΚΔ, επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων τόσο με πραγματικούς όσο και με μιγαδικούς συντελεστές, φυσικές σταθερές.

arithmomixani.gr Online απλή Αριθμομηχανή για την εκτέλεση βασικών πράξεων και τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων με δυνάμεις και ρίζες.

kompiouteraki.gr Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι υπολογίζει ΕΚΠ, ΜΚΔ, επιλύει δευτεροβάθμιες εξισώσεις και εκτελεί εκθετικές, λογαριθμικές και τριγωνομετρικές πράξεις.

kompioyteraki.gr Online Επιστημονικό Κομπιουτεράκι βρείτε ΕΚΠ και ΜΚΔ, τις ρίζες εξισώσεων δευτέρου βαθμού και κάντε πράξεις με τριγωνομετρικούς αριθμούς, λογαρίθμους δυνάμεις και ρίζες.

Calculators.gr Online επιστημονικό κομπιουτεράκι, υπολογίζει ολοκληρώματα και παραγώγους, υποστηρίζει μιγαδικούς, συναρτήσεις στατιστικής, κατανομές, πίνακες, διανύσματα, ειδικές συναρτήσεις, μετατροπές βάσεων, φυσικές σταθερές, αλγεβρικά αναπτύγματα, επίλυση γραμμικών συστημάτων.